Impressies nieuwbouw

Laatste update augustus 2017

De voorbereidingen voor de nieuwbouw en renovatie van het winkelcentrum zijn in volle gang. In de afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan de voorbereidingen, zoals het maken van voorontwerpen, schetsen, tekeningen, het bestek et cetera. Op deze pagina vindt u een voorproefje van het winkelcentrum zoals dat er straks uit komt te zien.

Voortgang aanleg openbare ruimte

Op dit moment wordt er stevig gewerkt aan de aanleg van de openbare ruimte. Inmiddels is de realisatie van de nieuwe parkeerplaats voor een groot deel afgerond. Op de nieuwe parkeerplaats kunt u al volop parkeren. Ook is de versmarkt hier al enige weken te vinden. Ook zijn de zuidelijke parkeerplaatsen (T.h.v. De Geveltoerist en achter PetsPlace, Vishandel Je Maatje, etc) aangelegd. De laatste hand wordt nog gelegd aan de parkeerplaatsen naast de Jumbo parralell aan de Wesselerbrinklaan. 

Ook is voor de bouwvak een begin gemaakt aan de volgende nieuwbouwblokken. De nieuwbouwblokken waar straks de Emté en Ada Supermarkt in komen worde gelijk gerealiseerd. De bouwhekken op deze plekken vormen ruwweg de contouren voor deze beide nieuwbouwblokken. Bent u nieuwsgierig hoe de openbare ruimte er uit komen te zien? Hieronder treft u het definitieve ontwerp aan van Gemeente Enschede. 

PDF iconWC Zuid PE0008 8-6-2017.pdf

De bouw in beeld & Bouwvak - Augustus 2016

Deze week is de bouwvak begonnen. De komende weken is het daarom stil en verlaten rondom de bouwlocatie. 

Sinds de start van de bouwwerkzaamheden heeft fotograaf Johan Bruinsma de bouw op foto vastgelegd. Zijn foto's zijn in een fotoblog terug te zien. Volg de nieuwbouw niet alleen hier maar dus ook in onze fotoblog!

Bouw in volle gang - Juli 2016

Afgelopen maanden is er weer veel gebeurd.  Na een periode dat er vooral veel (ingrijpende) ondergrondse werkzaamheden zijn uitgevoerd zijn sinds juni de opbouwwerkzaamheden zichtbaar. Sinds die tijd zijn funderingen gegraven, funderingen gestort, betonvloeren geplaatst en is de eerste staalconstructie zichtbaar. 

Waar op dit moment gewerkt wordt zal de nieuwbouw aansluiten aan de oude zijkant van de Zeeman en Chinees Restaurant De Mandarijn. Naast nieuwe winkelruimtes die hier gecreëerd worden komt een stuk nieuwe passage waar straks via een rolstrap de eerste etage te bereiken is. Het bestaanden “pleintje”bij de Blokker/Zeeman/Etos zal dus straks worden doorgetrokken als passage richting de nieuwbouw. 

Voorbereidingen begonnen - Januari 2016

Zoals misschien al is opgevallen zijn de voorbereidingen voor de renovatie begonnen. Aannemer Goossens Te Pas Bouw is de afgelopen maanden begonnen met inmeten, inventariseren, boringen etc. Afgelopen periode is er bijvoorbeeld een 3D scan van de binnenkant van het centrum gemaakt. Er zijn beton boringen uitgevoerd om een indruk van de ondergrond in de passages te krijgen, de puiien zijn ingemeten, er zijn foto's gemaakt van verschillende technische situaties en installaties. Achter de schermen is Goossens Te Pas Bouw druk bezig met het maken van plannen en technische tekeningen. De eerste materialen zijn besteld en staalconstructies zijn in de maak.  Ook voor de nieuwbouw zijn verschillende partijen druk bezig met de voorbereidingen.
Zodra er zicht is wanneer materiaalen geleverd wordne en de aannemer de detail plannen klaar heeft worden omwonenden en bezoekers zo snel mogelijk hierover geinformeerd.
 
Aannemer bekend - November 2015

Medio oktober is er weer een belangrijke stap gezet in de realisatie van de renovatieplannen; de aannemer is bekend. De renovatie zal worden uitgevoerd door Goossens Te Pas Bouw uit Enschede. Op dit moment is het bouwbedrijf samen met de vereniging van eigenaren druk bezig met de voorbereidingen. Afgelopen weken waren medewerkers van het bedrijf al met regelmaat te zien in het winkelcentrum voor voorbereidende werkzaamheden. Zo is er begin november een 3D scan gemaakt van de binnenkant van het winkelcentrum. Deze scan zal gebruikt worden in het ontwerp en berekeningen van de nieuwe kap over de passages. Midden november zal er ook een proefboring uitgevoerd worden van de bestaande betonvloer in het centrum.

Komende periode zullen medewerkers van Goossens Te Pas vaker te te spotten zijn in het winkelcentrum.

Plan van aanpak - Oktober 2015

Op dit moment (najaar 2015) is Goossens Te Pas druk bezig met de voorbereidingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het maken van een plan van aanpak voor het vervangen van de passage kappen. Nu de aannemer geselcteerd is kan hier invulling aan gegeven worden. Op dit moment is het bouwbedrijf hier druk mee bezig. Zodra hier meer over bekend is stellen we bezoekers en omwonenden hier van op de hoogte.

Proef met gevelreclames - Oktober 2015

Medio oktober zijn er in het leeg staande winkelpand waar voorheen Schuurman Schoenen zat proefplaatsingen opgehangen voor de nieuwe (binnen) gevelreclames. De proefplaatsingen zijn opgehangen om een goed beeld te krijgen hoe de reclame er in de praktijk er uit komt te zien. De geplaatste reclames zijn enkel opties, in de komende periode zullen de varianten waar nodig verfijnd worden om uiteindelijk gezamenlijk met de winkeliers een definitieve keuze te maken. De proefplaatsingen die te zien zijn is de variant "Fietscity Landewe" met doosletters, variant "Je Maatje" als platte LED lichtbak, en variant "Je Maatje" als vierkant haaks LED lichtbak.

Bouwplannen in Brinkpraat - Oktober 2015

In de Brinkpraat van oktober heeft een artikel gestaan over de renovatie & nieuwbouwplannen van het winkelcentrum. In het artikel ook een geactualiseerde bouwplanning. 

Impressie nieuwbouw - Juli 2015

Hieronder een impressie van de nieuwe entree aan de Wesseler Nering (nu te vinden in de hoek van de SNS Bank en Jumbo supermarkt). Ten opzichte van de huidige entree komt de nieuwe entree een stuk verder naar voren te liggen (richting de parkeerplaatsen). Links en rechts (de gedeeltes met winkelpuien) ziet u een deel van de nieuw te realiseren uitbreiding (nieuwbouw).

(Afbeelding 1)

 

In afbeelding 2 en 3 hieronder ziet u de nieuw te realiseren entree aan de Wesselerbrinklaan. Links ziet u de nieuwbouw waar straks supermarkt EMTÉ komt. Rechts ziet u de vernieuwde buitengevel van de Jumbo. Het nieuwbouwgedeelte voor de EMTÉ wordt gerealiseerd in het voormalige postkantoor (nu de HEMA).

(Afbeelding 2)

(Afbeelding 3)

 

Op afbeelding 4 hieronder ziet u de nieuwe entree aan de zijde van de bibliotheek. Links ziet u de nieuwe bibliotheek in de nieuwbouw. Rechts ziet u de nieuwbouw en de vernieuwde buitengevel van Lidl.

(Afbeelding 4)

 

Hieronder is de hoek aan de Broekheurnering ter plaatse van Zeeman en Chinees restaurant De Mandarijn te zien. Hier komt nieuwbouw met HEMA op de begane grond en Big Bazar op de verdieping. Rechts is ook de nieuwe bibliotheek te zien.

(Afbeelding 5)

 

Op afbeelding 6 is de vernieuwde entree ter plaatse van de ABN Amro te zien. Rechts ziet u een nieuwe gevel. Deze wordt voor de bestaande kiosk geplaatst, zodat de bestaande kiosk kan worden uitgebreid.

(Afbeelding 6)

 

Hieronde op afbeelding 7 een blik vanaf de Wesseler Nering op het parkeerterrein waar ook de markt is en ook zal blijven.

(Afbeelding 7)

 

Ook hieronder ziet u weer de nieuwe entree aan de zijde van de bibliotheek. Links achter de ziet u de nieuwe bibliotheek in de nieuwbouw. Rechts op de hoek ziet u de nieuwbouw en de vernieuwde buitengevel van Lidl. Het gebouw van de huidige bibliotheek zal verdwijnen.

(Afbeelding 8)

 

Hieronder ziet u een bovenaanzicht van Winkelcentrum Enschede Zuid in de nieuwe situatie, vanaf de noordzijde. De nieuwbouw herkent u aan de donkere daken, de bestaande bebouwing aan de lichtgrijze daken.

(Afbeelding 9)

 

Hieronder in afbeelding 10 ziet u een bovenaanzicht van Winkelcentrum Enschede Zuid in de nieuwe situatie, vanaf de westzijde. De nieuwbouw herkent u aan de donkere daken, de bestaande bebouwing aan de lichtgrijze daken.

(Afbeelding 10)

 

Hieronder in afbeelding 11 ziet u een bovenaanzicht van Winkelcentrum Enschede Zuid in de nieuwe situatie, vanaf de zuidzijde. De nieuwbouw herkent u aan de donkere daken, de bestaande bebouwing aan de lichtgrijze daken.

(Afbeelding 11)